تبلیغ وکلا در فیلم آموزش ثنا

تبلیغ وکلا و تبلیغ مؤسسه حقوقی و…. فعالان حوزه حقوق و قضاء و یا…. در مجموعه ویدئوهای آموزش کار با سامانه ثنا (سامانه ثبت نامه های الکترونیگ قوه قضائیه)        یکی از چند سایت پربازدید کشور در طول هر شبانه روز بسیاری از کاربران و شاکیان و متهمین و متشاکیان و… هنوز در سامانه ثنا ثبت…
Read more